Informatie over Suriname

 

Welkom in Suriname

Suriname is een land dat nog niet platgetreden is door het toerisme. Alhoewel het aantal  bezoekers 
toeneemt, staat het toerisme nog in de kinderschoenen. Verwacht hier geen Caribische stranden met
5-sterren hotels, Paramaribo heeft een aantal goede tot zeer goede hotels waaruit u kunt kiezen.
Deze hotels zijn uw basis voor een verrassende ontdekking van het land dat eens deel uitmaakte van het Nederlandse Koninkrijk. 

Een vakantie naar Suriname, kunnen we omschrijven als toch wel een aktieve vakantie, maar wel afgewisseld met rustmomenten.
Laat u gerust adviseren door onze ervaren adviseurs, zij kennen Suriname en assisteren u graag bij het samenstellen van uw " ideale reis ".

Wat zij u zeker zullen adviseren, is een bezoek te brengen aan een van de vele lodges in de natuurparken in het tropisch regenwoud van Suriname. Deze lodges zijn veelal per vliegtuig vanaf de binnenlandse luchthaven "Zorg en Hoop"  te bereiken, sommige wat minder ver van Paramaribo gelegen Lodges, zijn ook per korjaal bereikbaar. 


Boeiend zijn de vele herkenbare overblijfselen uit de Nederlands koloniale tijd. Veel hiervan is terug te vinden in Paramaribo. De unieke koloniale huizen in de stad spreken erg tot de verbeelding. U zult zich in Paramaribo direct thuisvoelen mede doordat u door de trotse en vriendelijke Surinaamse bevolking gewoon in het Nederlands wordt aangesproken. 


Suriname, land van pure ongereptheid.


Topografie en Geologie
De hoofdstad van Suriname is Paramaribo. De plaatsten Nickerie ten westen van Paramaribo en Albina, dat gelegen is aan de oostelijke grensrivier de Marowijne, zijn dorpen van enige allure, hoewel Albina tijdens de binnenlandse oorlog vrijwel geheel werd verwoest door militair geschut en de opbouw zeer moeizaam verloopt. Andere rivieren zijn de Surinamerivier, de Coppename, de Tapanahoni, de Sipaliwini en de Corantijn, die de (omstreden) grens met Guyana vormt. Alle rivieren lopen van het zuiden naar het noorden. In de zuidelijke helft van het land liggen twee omvangrijke gebergteketens, het Oranjegebergte (Wilhelminagebergte) en het Eilerts de Haan-gebergte (genoemd naar een Nederlandse ontdekkingsreiziger uit de 19e eeuw). Hoogste top: de Julianatop, 1230 m. Het middengedeelte van Suriname bestaat uit een laag, golvend bebost landschap, dat door kaalslag van de houtkap her en der dreigt te veranderen in savanne; de noordelijke strook van 26 tot 100 km breed is moerasgebied.


De Surinaamse bevolking

Suriname is verdeeld in 10 districten: Paramaribo, Nickerie, Coronie, Saramacca, Wanica (Pad van Wanica), Commewijne, Marowijne, Brokopondo, Para en Sipaliwini. Het dunstbevolkte gebied is Coronie. In het eveneens dun-bevolkte gebied Para wonen vooral Javanen en Creolen. De meeste van de ca. 434.000 (juli 2001) inwoners wonen in het noorden van het land, in de districten Paramaribo, Suriname (Wanica) en Nickerie. In Nederland leven ca. 350.000 Surinamers, waarvan velen na de onafhankelijkheid, na de militaire coup van 1980 en na de 'decembermoorden' van 1982 uit Suriname vertrokken. De meeste van hen zijn met redelijk succes in de Nederlandse samenleving geïntegreerd. Voor de Surinaamse samenleving betekende deze uittocht evenwel een gevoelige aderlating: onder de emigranten was veel geschoold kader en slechts een handjevol daarvan kwam later terug. Dit had een enorme remmende werking op velerlei gebied.


Samenstelling van de bevolking
De Surinaamse bevolking bestaat uit een mengsel van verschillende ethnische groepen:

Creolen, afstammelingen van ingevoerde negerslaven uit Afrika.
Typering: overwegend werkzaam in administratieve banen en in de mijnbouw. Hun gezinsstructuur vertoont sterk matriarchale trekken. Godsdienst: overwegend christendom; Woongebieden: voornamelijk de districten Paramaribo en Wanica.

Boslandcreolen of marons, nakomelingen van gevluchte slaven, ook wel bosnegers genoemd. Aukaners (Djoeka) en Saramacaners bewoonden afgelegen bosgebieden (Brokopondo, Marowijne, Saramacca), maar trokken later door de openlegging van het binnenland ook naar Paramaribo en andere plaatsen.
Typering: landbouwers (kostgrondje), handelaars. Godsdienst: veelal beoefenaars van de winti; geesten- en voorouderverering. Ook 'wisi' (hekserij) behoort tot het cultureel erfgoed. Matrilineaire verwantschapsstructuur (vererving via de vrouwelijke lijn).

Hindoestanen, nakomelingen van de z.g. Aziatische 'contractslaven' uit het toenmalige Brits-Indië. Zij bewonen voornamelijk de districten Wanica, Paramaribo en Nickerie.
Typering: overwegend werkzaam in administratie en handel, kleine landbouwers. Godsdienst: overwegend aanhangers van de hindoestaanse religie

Javanen, nakomelingen van de contractslaven uit Indonesië. Veel Javanen wonen in de districten Paramaribo en Wanica.
Typering: Overwegend kleine landbouwers, handelaars. Sterke onderlinge harmonie, roekoen genoemd. Godsdienst: overwegend moslim, daarnaast beoefenaars van geesten- en voorouderverering;

Chinezen, wonen voornamelijk in de districten Paramaribo en Wanica. Veelal handelaars

Indianen, de oorspronkelijke bewoners van gebieden in Suriname. Zij wonen vooral in de districten Paramaribo, Wanica en Marowijne. Te onderscheiden in
Bovenlandse indianen: o.a. de Trio en Akurio in het zuiden en de Tucajana's (de Tucajana Amazones) in het westen.
Benedenlandse indianen: Arowakken en Caraïben.
Typering: De indianen leven van kleinschalige landbouw, visserij en jacht en op bescheiden niveau van kunstzinnige nijverheid. Veel jongeren trekken naar Paramaribo. Godsdienst: de Trio zijn sinds eind jaren '60 van de 20e eeuw overwegend christen. Ook onder de Akurio en sommige andere stammen vindt men christenen. De overigen hangen traditionele natuurgodsdiensten aan, waarbij geesten- en voorouderverering een grote plaats innemen.

Blanken en kleurlingen (nakomelingen van de Nederlanders en andere Europeanen, Libanezen, Syriërs en Anglo-Amerikanen). Hun invloed op de samenleving is groter dan hun (kleine) aantal. Zij wonen vooral in de districten Paramaribo en Wanica. Godsdienst: voornamelijk christen, sommigen moslim.
Nakomelingen van Portugese Joden. In hun geschiedenis speelt de Jodensavanne een grote rol. Godsdienst: Overwegend aanhangers van de Joodse godsdienst (Joodse Synagoge in Paramaribo).


De bevolkingsgroepen onderling zijn op cultureel, politiek en sociaal niveau weinig geassimileerd. Dit is grotendeels een gevolg van de koloniale arbeidspolitiek, die gericht was op het behoud van het plantagesysteem. Vooral het politiek toneel wordt sinds jaar en dag achter de schermen beheerst door een strijd om de macht tussen de grootste bevolkingsgroepen, de creolen, hindoestanen en Javanen. Religieuze en ethnische scheidslijnen lopen vrijwel parallel.


Economie
De grootste pijler van de Surinaamse economie is de winning van bauxiet door de Suralco en Billiton bij het plaatsje Moengo, niet ver van Albina. 70% van de export komt op rekening van de bauxiet. Aanverwante industrie: aluinaardefabriekfabriek en aluminiumsmelterijsmelterij (Billiton en Alcoa). Aan het grote Brokopondomeer, ten zuiden van Paramaribo, liggen een stuwdam en waterkrachtcentrale, gebouwd om elektriciteit te leveren voor de productie van aluminium. Bouwonderneming: Alcoa.
Andere takken van de economie zijn de landbouw en visserij, houtwinning (Bruynzeel), handel. Landbouwproducten: padie (rijst), bacoven (bananen), palmpitten, kokosnoten, pinda's, rundvlees, kippen, bosproducten, garnalen. Export: onder meer rijst, garnalen, bacoven, palmolie, suiker. Import: Consumptiegoederen, olieproducten, voedingsmiddelen, katoen, productiemiddelen.
Munteenheid: de Surinaamse dollar (=100 cent); waarde ca. 0,25 eurocent

Algemene informatie
Oppervlakte: 163.265 km2.
Kustlijn: 386 km


Natuurlijke hulpbronnen:
hout, waterkracht, vis, bauxiet, goud, porseleinaarde en garnalen, plus kleine hoeveelheden nikkel, koper, platinum, ijzererts.

Natuur
Suriname heeft een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Nog altijd is het overgrote deel van Suriname met oerwoud bedekt, en daarom een geliefd studieoord voor biologen van over de hele wereld. Daarnaast nesten er op de stranden van Suriname bijzondere populaties zeeschildpadden. Er zijn bedreigingen voor de natuur, met name door de ontbossing en verontreiniging als gevolg van kleinschalige mijnbouw (met name goudwinning). Suriname heeft echter een lange historie op het gebied van ntuurbescherming en ook op dit moment zijn er verschillende organisaties actief, zoals Stinasu, 'slands-bosbeheer en wwf-guiana's.


Klimaat
Suriname heeft een tropisch regenwoudklimaat, met een grote- en kleine regentijd. De temperatuur schommelt tussen 24 en 36 graden Celsius. Gedurende de regentijd is de gemiddelde temperatuur 27-28 graden, terwijl die tijdens de droge tijd oploopt naar 32 graden Celsius. 's Morgens loopt de temperatuur geleidelijk op van ca. 24 graden naar 32-34 graden (14.00-16.00 u) om daarna geleidelijk aan weer te dalen naar 24 graden (04.00-06.00 u

Taal
De officiële taal is het Nederlands; de 'lingua franca' voor vooral creolen en jongeren is echter het Surinaams of Sranan Tongo, in de volksmond 'Sranang' genoemd. Kleinere talen zijn de indiaanse talen (o.a. Caraïbs en Trio), Sarnami (Surinaamse variant van het Hindoestaans), Javaans, Chinees en Engels.


Godsdienst
Christendom (v.n. Evangelische Broedergemeente (ook: Moravische Broeders, Hernhutters, Zeister Zendingsgenootschap), Rooms-Katholicisme en diverse Protestantse kerken en gemeenten) - 48%, Hindoeisme (Sanatan Dharm en Arya Samaj)) - 27,4%, Islam (Soenni en Amadhiya) - 19,6% en diverse religies - 5%.


Onderwijs
Gratis en verplicht voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 93% van de totale bevolking kan lezen en schrijven. Suriname heeft sinds 1967 een unversiteit, de 'Anton de Kom Universiteit'. Een probleem is het chronisch tekort aan onderwijzend personeel, vooral voor scholen in het binnenland.


Gezondheidszorg
Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Problemen in de gezondheidszorg zijn grotendeels te wijten aan gebrek aan overheidsgelden, aan de emigratie van artsen en verplegend personeel, en aan de gebrekkige transportmogelijkheden.


Overheid en politiek
Staatsvorm: constitutionele democratie. De grondwet dateert van 30 september 1987. Normaliter worden eens per vijf jaar landelijke parlementsverkiezingen gehouden. Suriname heeft een éénkamerparlement, de Nationale Assemblee. De Nationale Assemblee kiest de president. Het ministerskabinet wordt door de president samengesteld. In bijzondere gevallen komt de Volksvergadering bijeen; deze bestaat uit 869 leden uit alle lagen van de bevolking.
Voormalige premiers en presidenten: Jagernath Lachmon, Jopie Pengel, Sedney, Johan Ferrier, Henck Arron, Henk Chin a Sen, Errol Alibux, Udenhout, Radakishun, Shankar, Johan Kraag, Ronald Venetiaan, Jules Wijdenbosch.

Rechtssysteem
Het rechtssysteem is gebaseerd op het Nederlands juridisch systeem.


Defensie
Suriname bezit het 'Nationale Leger', dat tevens een bescheiden marine- en luchtmacht omvat. Oproepbaar en getraind: ca. 70.000 man. Voor civiele ordehandhaving: de burgerlijke politie.


Transport
Vervoer door de lucht:
1 nationale luchtvaartmaatschappij, de SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij)
1 nationale luchthaven: Zanderij
4 vliegvelden met verharde landingsstrips
41 vliegvelden met onverharde landingsstripsTreinvervoer:
Suriname bezit 166 km enkelvoudig spoor (de voormalige goudtrein), wat niet in gebruik is.


Vervoer over de weg:

Verharde wegen: 1178 km (1996)
Onverharde wegen: 3352 km (1996)


Vervoer over het water:

Dit is voor Suriname de belangrijkste transportmogelijkheid.
In totaal is er 1200 km aan bevaarbare waterwegen
Havens: Albina, Moengo, Nieuw Nickerie, Paramaribo, Paranam en Wageningen.