Over ons

Wie is Go-Suriname
Go-Suriname is een activiteit van ABC Travel, een gespecialiseerde reisorganisator die al sinds 1995 reizen aanbiedt naar de Caribbean, Midden- en Zuid-Amerika. Wij zijn aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds en bieden u als consument zekerheid, kwaliteit en garantie.

Go-Suriname biedt u zekerheden
ANVR
Ons reisbedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure 2008, waarin u tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden kunt vinden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.
www.anvr.nl

SGR
Ons reisbedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. de SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
www.sgr.nl

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis
www.calamiteitenfonds.nl

Reis- en/of Annuleringsverzekering
Indien u een reis- en/of annuleringsverzekering wilt afsluiten bij Go-Suriname dan brengen wij die onder bij de verzekeringsmaatschappij Unigarant.